Installera solceller brf i 2022

Att installera solceller på taket i din brf är ett utmärkt sätt för föreningen att långsiktigt spara mer pengar på energikostnaderna. Framför allt eftersom solpanelerna kommer att generera kraft som kan användas i byggnaden, eller vid ett överskott även säljas tillbaka till elnätet – så att din förening sparar mer pengar.

Du måste dock vara medveten om några av de potentiella komplikationer som är förknippade med installation av solceller i brf. I den här artikeln kommer vi gå igenom några av dem och göra dig redo för framtidens energi.

Tänk på innan installationen

För det första måste du försäkra dig om att det finns tillstånd från föreningen att installera solceller på taket. I största grad tas det beslutet av styrelsen.

För det andra är solceller en investering för framtiden. Att installera solceller är dock inte billigt och den initiala investeringen kommer att bli betydande. Med den el som panelerna producerar kommer det att löna sig i längden på grund av sänkta elkostnader. Av det skälet är det viktigt att du säkerställer att föreningen bidrar med kapital, innan du anlitar en installatör. Pengar kan antingen komma från själva föreningen eller externt via exempelvis ett lån hos en bank.

När de ekonomiska förutsättningar är utredda bör du kontakta en solcellsinstallatör som kan göra en investeringsanalys och undersöka de tekniska och praktiska förutsättningarna. I momentet inkluderas att kontrollera takytorna, dess lutning och andra sammanhängande aspekter som skugga och soltider.

Sist men inte minst, handlar det om att ansöka om bygglov!

Hjälp med solceller i brf

När det kommer till installation av solceller i brf är det viktigt att du anlitar en erfaren entreprenör. Lyckligtvis finns det en underskattad solceller brf firma som kan hjälpa dig genom hela processen – från idé, analys till implementering. Entreprenören har stor erfarenhet av att installera solpaneler åt bostadsföreningar. Till exempel tar de hänsyn till elsäkerhetslagen och bygglovskravet så att allt blir utfört på ett kvalitetssäkert och korrekt sätt. Dessutom har de tydliga garantivillkor så att din förening vet vad de ska göra vid eventuella reparationer eller fel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *